Ženidba

zenidbaTrenuci kada dvoje ljudi, koji su spoznali da se vole, definitivno odlučuju započeti novi, zajednički život - spadaju u najznačajnijetrenutke njihova života. Velik je i neizreciv misterij ljubavi između muškarca i žene koji se za cio život "predaju" jedno drugome da svoju ljubav žive neopozivo i do kraja vjerno.


To je tolika tajna da je bračna ljubav između muža i žene u biblijskom govoru "znak" (simbol, slika) Božje ljubavi prema njegovu narodu:
• Bog Jahve izabire sebi i ljubi svoj narod Izrael kao što muž izabire i ljubi svoju ženu (u Starom zavjetu Bog sa svojim narodom Izraelom "sklapa" Savez prijateljstva i ljubavi);
• neopoziva ljubav i vjernost između muškarca i žene "znak" je Kristove ljubavi i vjernosti prema novom Božjem narodu

• Crkvi, Kristovoj "Zaručnici" (s novim Božjim narodom Bog "sklapa" novi Savez ljubavi i vjernosti u Isusu Kristu).

Za sve one koji žele sklopiti ženidbu, organizira se Tečaj priprave za brak koji zaručnici trebaju pohađati prije neposredne priprave za ženidbu. Po završetku tečaja dobiva se potvrda o redovitom pohađanju, koja se dostavlja u župu gdje će biti vjenčanje. Osim tih potvrda, prilikom prijave ženidbe zaručnici trebaju pribaviti krsne listove u župama krštenja i "zelene potvrde" iz matičnog ureda koje se dobiju prilikom prijavljivanja ženidbe u matičnom uredu.

U dogovoru s župnikom odredit će se vrijeme i datum slavlja ženidbe. Ženidba se može sklopiti u župi zaručnika ili zaručnice. Svjedoci (kumovi) ne moraju imati sve sakramente iako je to poželjno. Zaručnici će u dogovoru s župnikom odrediti termin bliže priprave na ženidbu kada će imati prilike pristupiti sv. Ispovjedi.

 

 

 

pola od pola