Bolesničko pomazanje

pomazanje 1S misterijem patnje suočavamo se osobito u bolesti. U bolesti, vlastitoj i tuđoj, doživljavamo što znači trpjeti i biti ispunjenstrahom i tjeskobom pred neizvjesnom budućnošću i pred smrću. Bolest je iskušenje za našu vjeru, za naže pouzdanje i za našu ljubav.


O patnji ne bi trebalo previše govoriti. Čak ni o njezinu smislu, često je bolje šutjeti i nastojati pomoći nenametljivom prisutnošću. No i s patnjom i s bolešću se treba suočiti. Zato nas Kristova smrt spašava i oslobađa od zla i smrti: njegova je ljubav jača od njih.Isus Krist nam je pokazao da samo ljubav može dati smisao ("značenje") patnji i smrti. U trenucima kada "više ništa ne možemo činiti" osim ljubiti, očitujemo koliko nam je ljubav nesebična. Naš stav (odnos) prema Bogu i ljudima u trenucima suočenja s patnjom i sa smrću daje vrijednost svemu onome što činimo i svemu našem životu. U trenucima patnje i našeg "prijelaza" kroz smrt ljubav treba da bude naša najistinitija i posljednja riječ.

Tako se pridružujemo Kristovu vazmenom otajstvu: njegovu"prijelazu" kroz smrt u život.
Kristova zajednica - Crkva - od početka je posebnu pažnju poklanjala bolesnima. Već su Apostoli po Kristovu nalogu "mazali uljem i ozdravljali mnoge nemoćnike" (Mk 6,13). A sv. Jakov piše u svojoj poslanici: "Boluje !i tko medu vama? Neka dozove starješine (prezbitere, svećenike) Crkve! Oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se" (Jak 5.74-15). Sakramenat bolesničkog pomazanja na poseban je način "znak" (simbol) susreta uskrslog Krista i njegove zajednice s bolesnikom. U tom se susretu očituju i darivaju pažnja i ljubav Krista i njegove Crkve prema bolesnoj braći.
Sakramenat bolesničkog pomazanja može se dijeliti svim vjernicima koji su teže bolesni (npr. prije operacije uslijed opasne bolesti, starijim i bolesnim osobama kojima su snage znatno popustile i sl.).
Sakramenat bolesničkog pomazanja jest sakramenat susreta uskrslog Krista i njegove zajednice s bolesnom braćom. Po tom sakramentu botesnik prima "milost Duha Svetoga" ("milost" znači nezasluženi Božji dar, dar Ljubavi).Ovaj sakrament pomaže spasenju svega čovjeka (čovjeka kao duhovno-tjelesnog bića), bolesnika ispunja pouzdanjem u Boga, oslobađa ga grijeha, ispunja ga snagom u patnji i u tjeskobi pred neizvjesnom budučnošću i smrću, jača ga da ne podlegne u iskušenju (napasti) zla i Zloga, može mu dati da postigne i ozdravljenje, ako to služi njegovu dobru i spasenju.

Za starije, bolesne i nemoćne koji žele ispovijed, pričest ili bolesničko pomazanje potrebno je javiti se župniku ili ga pozvati na telefon u hitnim slučajevima i nepredviđenim situacijama.

 

 

 

 

pola od pola