Potvrda (Krizma)

potvrdaSakramentom potvrde upotpunjuje se i dovršava ono što se u nama na otajstvan način već počelo događati primanjem sakramenta krštenja. Možemo reći da u sakramentu potvrde u još punijem smislu bivamo «pomazani» Duhom Svetim.


Duh Sveti na otajstven način usavršuje i nadopunjuje našu sličnost Kristu. On potpunije i na osobniji način uključuje potvrđenika u Crkvu, tako da postaje sposobniji i obvezniji sudjelovati u poslanju Crkve i preuzimati službe i odgovornosti u njoj. Duh Sveti potvrđenika ispunja snagom i slobodom da bi hrabro, kao punoljetni i odrasli kršćani, mogli živjeti po vjeri i za nju svjedočiti.

Pripravu za sakrament krizme u našoj župi polaze učenici 1. i 2. razreda srednje škole. Priprava počinje početkom vjeronaučne godine. Kandidati koji se spremaju za sakrament kršćanske zrelosti trebaju pohađati školski vjeronauk i župnu katehezu te sudjelovati na blagdanskim i nedjeljnim sv. Misama. Na Krizmi mogu kumovati samo katolici koji su primili sve potrebne sakramente.

 

 

 

 

pola od pola