Euharistija (prva pričest)

sveta misaKristova je Crkva sakrament Euharistije oduvijek smatrala najuzvišenijim sakramentom, «sakramentom nad sakramentima», središtem i vrhuncem svega kršćanskog života.

Možemo reći da je euharistija u stanovitom smislu izvor svih ostalih sakramenata. Zato što je u euharistiji u napotpunijem smislu prisutan Isus Krist od kojeg svi sakramenti dobijaju spasiteljsku snagu.

U euharistijskoj žrtvenoj gozbi (misa), snagom Duha Svetoga, pod prilikama posvećenog kruha i vina, postaju prisutni Kristovo Tijelo i njegova Krv.

Euharistija je središnji sakrament Crkve, žive Prisutnosti i predanja.

Svake godine u našoj župi pripremaju se djeca za Prvu svetu pričest. Za pristupanje sv. Ispovjedi i primanje sv. Pričesti djeca se pripremaju u 2. i 3. razredu osnovne škole. Priprava počinje s početkom vjeronaučne godine.

Djeca trebaju redovito pohađati školski vjeronauk i župnu katehezu te sudjelovati na blagdanskim i nedjeljnim sv. Misama.

 

 

 

 

pola od pola