Krštenje

krštenjeKrštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve, «vrata» u Kristovu zajednicu. Isus je rekao: «Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se». Nikodemu je tumačio da se čovjek mora «preporoditi», «roditi odozgor» po vodi i Duhu Svetom.


Snagom Duha Svetoga primamo nov život «odozgor»: postajemo slični Isusu Kristu, Sinu Božjemu, («suobličujemo» se Isusu Kristu) te tako postajemo «Božji sinovi» («Božja djeca»); rađamo se na nov život s Bogom («preporađamo se» se, primamo «milost posvetnu»). Rađanjem na novi život opraštaju nam se grijesi («istočni» grijeh i svi grijesi što smo ih osobno počinili prije krštenja).

Na poseban nam se način darivaju («ulijevaju») temeljne ljudske i vjerničke «kreposti» (vrline): osobito vjera, nada i ljubav, te postajemo članovi zajednice Božjega naroda – Crkve.

 

Nekoliko tjedana prije krštenja djeteta, treba se javiti župniku nakon bilo koje sv. Mise. Tada se dogovara datum krštenja. Potrebno je ponijeti rodni list djeteta, uvjerenje o matičnom broju i (ili) oib-u, te potvrdu za kuma ili kumu koju kumovi trebaju zatražiti u svojoj matičnoj župi.

Za krštenje treba pribaviti krsnu haljinicu i krsnu svijeću. Nakon što roditelji prijave krštenje sa župnikom će dogovoriti bližu pripravu i sv. Ispovijed. Kod sakramenta krštenja mogu kumovati samo katolici koji su primili sve potrebne sakramente.

 

 

 

 

 

pola od pola