Ratne godine

Ratne godine

Stepinčeva neustrašivost u vrtlogu rata


stepinac 235221S1Za vrijeme II. svjetskog rata, nakon njemačke okupacije Jugoslavije uspostavljena je Nezavisna Država Hrvatska, oslonjena na sile osovine.

Stepinac se u to vrijeme ne veže ni uz koju političku stranku ili pokret. Dosljedan u svom rodoljublju, ali nadasve vjeran pastirskom poslanju, sa svom slobodom i neustrašivošću javno osuđuje rasna, ideološka i politička progonstva.I u javnim nastupima i u tolikim pismenim interventima hrabro zahtijeva poštivanje svake osobe, bez razlike rase, narodnosti, vjere, spola i dobi. Vjeran Evanđelju, neumorno osuđuje zločine protiv čovještva i sve druge nepravde. Odmah po donošenju rasističkih zakona, već u travnju 1941. upućuje najoštriji prosvjed vlastima.

Spašavao je progonjene Židove, Srbe, Cigane, Slovence, Poljake, kao i Hrvate komuniste.
Već u prvim mjesecima nakon osnutka hrvatske države hitno intervenira i poručuje: "Po katoličkom moralu nikada nije dozvoljeno ubijati taoca za krivice, koje su drugi počinili." A 25. listopada 1942. u zagrebačkoj katedrali izjavljuje: "Svaki narod i svaka rasa, kako se danas odrazuju na zemlji imade pravo na život dostojan čovjeka i na postupak dostojan čovjeka. Svi oni bez razlike, bili pripadnici ciganske rase ili koje druge, bili crnci ili uglađeni Europejci, bili omraženi Židovi ili oholi Arijanci, imadu jednako pravo da govore: 'Oče naš koji jesi na nebesima!' I ako je Bog svima podijelio to pravo, koja ga ljudska vlast može nijekati?"

Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac svojim odlučnim propovijedima i djelovanjem štitio je sve kojima su nacionalna, vjerska i ljudska prava bila ugrožena, a pomagao je svima potrebnima koliko je samo mogao. Donosimo stanoviti uvid o raznolikoj Stepinčevoj brizi za odrasle Židove i djecu, i to službeno i javno putem osnovanog Odbora i raznih dopisa, a zatim privatno i konspirativno, što je bilo jedio moguće pod totalitarizmom.

Čim je Hitler došao na vlast, počeli su progoni Židova. Kad je 1935. donesen Nürnberški zakon, progoni su postali još gori. Židovi iz cijele ugrožene Njemačke, Austrije i Europe bježali su prema Beču i zatim bi s dopuštenjem privremenog ulaska vlade Kraljevine Jugoslavije vlakom dolazili u Zagreb jer je bio najbliži glavni grad, prijatelj Židova. U Zagrebu bi krenuli prema katedrali i ušli u Nadbiskupski dvor. Bili su sigurni da će biti prihvaćeni i dobiti pomoć da se spase od nacističkog zla. Kako je njihov broj rastao, postalo je jasno i nadbiskupu i njegovim suradnicima, da se dalje ne može na taj način djelovati. Zato je 31. prosinca 1938. nadbiskup službeno osnovao Komitet za pomoć židovskim izbjeglicama (ili prognanicima). Smjestio ga je u zgradi župnog ureda sv. Marije - Dolac, na adresi Kaptol 3. Glavna djelatnica bila je tajnica prof. Terezija Škringer.

Ona je popisivala sve koji su dolazili kao židovski izbjeglice i davala im određenu novčanu pomoć i privremeni smještaj. Taj komitet radio je sve do dana dolaska nacista u Zagreb. Tada je nadbiskup naredio da se uništi sva ta arhivska građa, tj. popisi od nekoliko desetina tisuća imena Židova koji su tražili pomoć, da ne dođu u ruke nacistima. Franjo Šeper je tada bio nadbiskupski tajnik i on tvrdi da je sve te dokumente u župnom uredu spalio. Nacisti su znali da je Terezija Škringer bila glavna djelatnica u brizi za Židove, pa su je uhitili 15. travnja 1941. Odvedena je i zatvorena u Grazu i Beču gdje je osuđena na smrt zato što je pomagala Židovima. Na razne intervencije nadbiskupa Stepinca, bila je puštena na slobodu tek 1. rujna 1941.