Bolest i smrt

Bolest i smrt

ukop-stepinacKRAŠIĆ : SRIJEDA ,10. VELJAĆE 1960.g.

Bila je srijeda, 10. veljače 1960.
Osuđenom zagrebačkom nadbiskupu ostaje još nešto više od 2 godine zatočeništva u Krašiću i nakon toga još 5 godina gubitka građanskih i političkih prava izrečenih istom presudom iz 1946. (što dođe na isto kao i zatočeništvo u Krašiću). Taj dan bio je već od samoga jutra posebno težak i za bolesnika i za ukućane (časne sestre na čelu s predstojnicom koje su se brinule za bolesnika i župnik velečasni gospodin Vraneković Op.Z.Z.).

Bolesnička soba u župnom dvoru oko 10 sati (dopodne)

Oko 10 sati župnik i nazočne časne sestre htjeli su bolesniku prema prethodnom nalogu liječnika dati injekciju, no on prekine župnika i reče mu:

"Znate što, župniče! Pustite vi injekciju. Idemo najprije na ono što je najvažnije.
Uzmite štolu.
Čemu se zavaravati? Sjednite ovdje pa idemo od početka.
Osigurati se, pa što Bog dade".

Obavio je opću ispovijest.
Nakon ispovijesti reče župniku:
"Dajte mi svetu pomast. Ne zaboravite mi podijeliti i Papin blagoslov".
Prošlo je već podne.
Kako su sestre molile u susjednoj sobi, zapita bolesnika predstojnica mogu li ući u spavaću sobu da zajedno mole krunicu.
"Samo neka dođu", ponovio je dva puta.
Kada su sestre ušle gušeći se od plača, molile su krunicu.
Kardinal je tiho odgovarao i netremice gledao Gospinu sliku.
Bio je jedan od najvećih štovatelja Majke Božje i njoj se je uvijek molio.
Sat na zidu pokazivao je točno 14 sati.
Kardinal je teško disao i zamolio je časnu sestru, koja je bdjela i molila krunicu i bila najbliža njegovoj samrtničkoj postelji, riječima:

"Donesite mi onu moju svijeću!"
Svijeću je naime, tjedan dana prije, na samu Svijećnicu dao blagosloviti, uz napomenu da će mu uskoro trebati.
Takva zapaljena svijeća stavlja se u ruke vjernika koji umire.

Kada su mu sestre donijele i zapalile traženu svijeću, kako je krevet bio uza zid, a bolesnik je ležao na desnoj strani prema zidu uporno gledajući Gospinu sliku, stavili su mu svijeću u šaku lijeve ruke. Kada je ugledao zapaljenu svijeću, snažno ju je prihvatio i stisnuo šaku.
Usnama je micao moleći i opetujući:
„ Fiat voluntas Tua! „

Srijeda, 10. veljače 1960.

"Fiat voluntas Tua".
Bile su to posljednje riječi koje su nazočni čuli iz umurićih usta hrvatskog kardinala i nadbiskupa zagrebačkog Alojzija Stepinca, bolesnika u krašićkom župnom dvoru.

Sat na zidu pokazivao je 14 sati i 15 minuta te srijede 10. veljače godine Gospodnje 1960., kada je smiren u duši i čvrst u svojoj vjeri, svjestan kamo ide, zagrebački nadbiskup i hrvatski kardinal, a krašićki zatočenik, pošao u susret Gospodinu.

Smrt kardinala Stepinca objavila su krašićka crkvena zvona.

Krašički župnik vlč. Josip Vraneković, odmah je o kardinalovoj smrti izvijestio Kaptol zagrebački, a mještanima Krašića i milicijskoj straži to su najavila crkvena zvona.

Vijest o kardinalovoj smrti brzo se širila na sve strane svijeta, mnogi su pohitali u Krašić, ali tamo milicijska straža nije dozvoljavala nikome pristup pokojniku.

Zagrebački nadbiskup koadjutor msgr. dr. Franjo Šeper, koji je tada u svojstvu apostolskog administratora nastavio upravljati nadbiskupijom. nakon što je obavijestio o smrti Svetog Oca papu Pia XII., spremao se odmah poći u Krašić. U nadbiskupske prostorije dolaze međutim predstavnici UDB-e i obavještavaju ga i upozoravaju.

UDB-a odlučuje gdje će se ukopati preminuli osuđenik

To upozorenje glasi;
Kako je osuđeni zagrebački nadbiskup Stepinac umro prije nego mu je istekla izrečena sudska kazna, koju nije u cijelosti izdržao, to vlast (komunistička) ima zakonsko pravo na "mrtvo osuđenikovo tijelo" i samo ona može odlučiti gdje će mrtvo kardinalovo tijelo biti sahranjeno.
Nadbiskupu koadjutoru dr. Šeperu tada je rečeno da STEPINĆEVO TIJELO MOŽE BITI SAHRANJENO BILO GDJE NA PODRUĆJU KRAŠIĆKE ŽUPE. ALI U ZAGREBU NIKAKO. Nadalje, da se još iste noći te srijede 10. veljače, ima odvesti u Zagreb radi razudbe (obdukcije), pri sudskom liječničkom pregledu.

Krašić u srijedu, 10. veljače od 18 do 20 sati

U Krašić su iz Zagreba doskora stigla mrtvačka kola s lijesom te neki pripadnici UDB-e pa i neki funkcionari vlasti, a sa zagrebačke Šalate i neki liječnici sudske medicine na čelu sa svojim predstojnikom-dr. Vladimirom Palmovićem.

Zagrebački nadbiskupski koadjutor msgn. dr. Franjo Šeper u svojstvu apostolskog administratora, u pratnji pomoćnog biskupa Sali Sewissa nad mrtvim je kardinalovim tijelom izmolio ''De profundis" (početak psalama pri katoličkom pogrebu.Z.Z.) i s poštovanjem ga poljubio u čelo.
" I kada su i liječnici utvrdili daje u bolesnika nastupila smrt,"
nazočni predstavnici vlasti naredili su da se mrtvo tijelo odmah otpremi na Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta na Šalatu u Zagrebu.

10. veljače oko 20 sati kolona automobila kreće iz Krašića u Zagreb

Zatim su se uputili prema Zagrebu, mrtvačka kola s posmrtnim ostacima preminuloga kardinala Alojzija Stepinca, potom službeni auto s nadbiskupom koadjutorom msgn. dr.
Šeperom, u pratnji pomoćnog biskupa Sali Sewissa. i zatim liječnici iz Instituta za sudsku medicinu iz Zagreba. te velik broj auta s članovima UDB-e i komunističke vlasti, koji su pratili kolonu ispred i iza mrtvačkih kola.

U Zagrebu na Šalati, gdje je već svuda bila raspoređena vojska i milicija, u Institutu za sudsku medicinu i kriminalistiku zagrebačkog Medicinskog fakulteta bila je obavljena razudba (obdukcija), a tijelo je trebalo biti balzamirano.
Sve je to imalo biti gotovo do 4 sata ujutro toga dana. 11. veljače 1960.

No što se te noći u Institutu za sudsku medicinu dogodilo, saznat će se tek 33 godine kasnije, na dan ekshumacije 1993. u zagrebačkoj Prvostolnici, u povodu obvezne identifikacije u postupku beatifikacije za proglašenje blago preminuloga kardinala slugom Božjim, a o čemu se radi objasnit ću u narednim odlomcima.

U četvrtak, 11. veljače 1960. u ranim jutarnjim satima posmrtni ostatci
kardinala Stepinca ponovno u Krašiću

U četvrtak 11. veljače 1960. u ranim jutarnjim satima. vozeći velikom brzinom, mrtvačka kola dovezla su natrag iz Instituta za sudsku medicinu u Zagrebu u Krašić "balzamirano" kardinalovo tijelo, gdje je ostalo izloženo u lađi župne crkve u Krašiću blizu svetišta sve do petka. 12. veljače 1960. g., do 19,30 sati.

KRAŠIĆ četvrtak 11. veljače 1960.g.
u Krašiću užurbane pripreme za ukop u župnoj crkvi

Dok se mrtvo tijelo nije vratilo iz Zagreba. prema dogovoru vjernika u župi odlučeno je da je jedino dolično mjesto za kardinalov ukop župna crkva, i to samo središte pred oltarom, gdje je pokojnik proveo tolike sate u molitvi i klanjanju od kako je u tijeku zadnjih 8 godina 2 mjeseca i 5 dana bio zatočenikom u svojoj rodnoj župi.
Odmah se započelo s uklanjanjem poda da se uredi grobnica.

ZAGREB - PRVOSTOLNI KAPTOL
petak 12. veljače 1960. u 12,30 sati

Nakon što je u petak. 12.veljače. u 10 sati nadbiskup koadjutor dr. Šeper objavio odredbu kojom njega Sveta Stolica imenuje za apostolskog administratora Zagrebačke nadbiskupije. u 12,30 sati dobiva iznenađujuću vijest, koju mu donosi predsjednik vjerske komisije komunističke vlasti koja glasi :
" Da je ŽALBU službenog Kaptola "mjerodavna vlast' usvojila te je zaključeno DA SE UKOP MOŽE OBAVITI u ZAGREBAČKOJ KATEDRALI i da dr. Šeper može po volji organizirati ukop. . ."
Neočekivani obrat u samo nekoliko sati!
Taj događaj mnogi smatraju i nazivaju prvim kardinalovim čudom.
Međutim to nije i posljednje što se može nazvati" čudom kardinala Stepinca"

ZAGREB - Institut Šalata, noć 10. na 11 . veljače 1960.

Što se zapravo dogodilo u noći 10. veljače 1960. na dan smrti kardinala Stepinca, o tome su među inim svjedočili protekle 1996. godine u povodu 36. obljetnice smrti kardinala Stepinca, nakon održane svete mise zadušnice u Krašiću, dana 10. veljače 1996. tadašnji đakovačko-srijemski biskup msgr. ĆIRIL KOS (sada pokojni ) te naš poznati bibličar konventualac otac CELESTIN TOMIĆ.
Svjedočanstvo je sljedeće:
„Na dan smrti 10. veljače 1960. Stepinčevo mrtvo tijelo bilo je prevezeno iz Krašića radi razudbe (obdukcije) na Institut za sudsku medicinu na Šalatu u Zagrebu.
Crkvene su vlasti zatražile da se kardinalovo tijelo balzamira (pri balzamiranju unutrašnji meki organi se uklanjaju jer se ne mogu balzamirati. op. Z.Z), a tadašnji apostolski administrator Zagrebačke nadbiskupije msgr. dr. Franjo Šeper zamolio je jednog liječnika koji je sudjelovao u razudbi da sačuva kardinalovo srce u interesu Crkve, što je ovaj i učinio."
(Te je večeri Šalata bila okružena vojnicima, a u Institutu je bilo bezbroj ondašnjih policajaca u odorama i UDB-aša i u civilu, op. Z.Z.)

KARDINALOVO SRCE SPALJENO

Dvije godine kasnije, točnije 1962., našao se iz sastava Instituta jedan izdajica koji je dojavio UDB-i kako msgr. Šeper "čuva" Stepinčevo srce. (Sačuvani pojedini dijelovi pokojnikovog tijela - sveca ili mučenika - nazivaju se "moći." op. Z.Z.) UDB-a je odmah, "pritisnuvši" tadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa msgr Šepera, došla do kardinalova srca, koje je u međuvremenu balzamirano, zatim ga je odmah s p a l i l a u malom krematoriju ondašnje SUP-ovske ambulante u Šarengradskoj ulici na Trešnjevci u Zagrebu, a pepeo bacila.

Najavljeno 10. na 11. veljače 1962. balzamiranje kardinalovih smrtnih ostataka nije uopće obavljeno, već je u mrtvo kardinalovo tijelo ulivena velika količina kiseline.

Ta je kiselina imala zadaću razgraditi cjelokupni pokojnikov organizam, kako bi se izbrisali tragovi sustavnog trovanja tijekom njegova sužanjstva u zatvoru u Lepoglavi.
To je utvrđeno prilikom ekshumacije kardinalova mrtvoga tijela u postupku proglašenja pok. kardinala Stepinca slugom Božjim u veljači 1993.
To je svjedočenje crkvenih velikodostojnika a izrečeno je u suglasju sa Sv. Stolicom.

OSTALA SVJEDOČENJA O TROVANJU KARDINALA STEPINCA

Svjedočenje u Krašiću 10. 2. 1996. daje pravo gospodinu Mr. Kazimiru Kataliniću, autoru knjige (izdane 1994.)" Rađanje države", koji na str. 113 iznosi da danas postoje dokazi, poznati i Vatikanu, kako je kardinal Stepinac uistinu bio sustavno polagano ubijan (trovanjem, i ne samo trovanjem). Ujedno potvrđuje i zloslutne pretpostavke medicinara gospodina Frana Živičnjaka, čiji je izvještaj zaprimljen u istražnoj saborskoj komisiji, o zlokobnom džepnom radioaktivnom satu.
(Treba istražiti gdje je taj sat!? Tragovi postoje! Op. Z.Z.!)
Zatim, u razgovoru Globusovog novinara s časnom sestrom Selezijom Golubić iz reda služavki maloga Isusa, koja živi u samostanu toga reda u mjestu Futoku pokraj Novog Sada, a koja je bila kao njegovateljica cijelo vrijeme zatočeništva u Krašiću uz kardinala dr. Alojzija Stepinca i bila mu na pomoći, iznose se i navode riječi nekoliko liječnika, koji su dolazili liječiti bolesnog zatočenika, da su mu tijekom liječenja u Krašiću u dvadesetak navrata transfuzijom promijenjene čak 34 litre krvi.
Ista časna sestra svjedoči da je također čula od tih liječnika kako je kardinal za tamnovanja u Lepoglavi bio sustavno i postupno trovan, ali ne zna objasniti na koji način.

SVEČANi UKOP U ZAGREBAČKOJ PRVOSTOLNICI
ZAGREB, SUBOTA 13. VELJAČE 1960.

Odmah nakon saznanja da posmrtne ostatke preminulog kardinala Stepinca može ukopati po svojoj volji, zagrebački nadbiskup koadjutor msgr. dr. Franjo Šeper to je i učinio.
U petak, 12. veljače nakon 19,30 sati iz Krašića u zagrebačku Katedralu dovezeno je kardinalovo mrtvo tijelo (tada su bili još svi uvjereni da je i balzamirano ), gdje je i prenoćilo.
Istodobno se u sredini velike lađe iza samoga svetišta ubrzano uređivala grobnica.
Već rano ujutro u subotu 13. veljače, Katedrala je bila puna vjernika.
U 9 sati u njoj je bilo popunjeno i posljednje mjesto. Veliko mnoštvo vjernika moralo je ostati na trgu ispred Katedrale i u dvorištu oko same Katedrale.

Katedrala u 10 sati - De profundis!

Nešto iza 10 sati msgr. dr. Franjo Šeper započeo je svečanu zadušnicu, uz mrtvačku misu koju je pjevao katedralni zbor. Iza zadušnice msgr. Šeper je održao posmrtno slovo i oprostio se od pokojnog kardinala Stepinca.

Zatim je uslijedio ukop u grobnicu u kojoj i danas počivaju u miru Božjem mučenički ostatci sluge Božjega i hrvatskog kardinala ALOJZUA STEPINCA, čiji grob preko 50 godina i danju i noću nije nikada bez svježega cvijeća koje u znak zahvalnosti za prinesenu kardinalovu žrtvu polažu odani vjernici.
Na grobu kardinala Stepinca u Katedrali već 48 godina vjernici mole i zavjetuju se.

Kardinalov grob u zagrebačkoj prvostolnici postao je (a to je već punih 48 godina a i dan današnji) mjesto na kojemu se i prema svjedočenju samih njegovih progonitelja jugokomunističkih vlasti "spontano okupljaju mase vjernika" koji tamo mole i zavjetuju se i na njegov zagovor dobivaju uslišenje svojih molba.
Uz ime preminulog kardinala Stepinca jugokomunističke su vlasti najradije dodavale "zločinac". Zbog kleveta, laži i mržnje kojima je bio progonjen i suđen kardinal Stepinac proživljavao je mučeništvo srca.
Unatoč tome kardinal je ostao čvrst, vedar, ustrajan i nepokolebljiv.

 

 

{gallery width=180}galerija-stepinac/ukop{/gallery}