Molitva Blaženom Alojziju Stepincu

neboj te seMučeniče sveti Kristov, utječem se Tebi, sada moli za svakog Hrvata da nas nikad zlo ne savlada.

Zagovaraj nas pred Bogom da bi uvijek vjerni bili Svetoj vjeri pradjedova i međusobno se ljubili.
Čuvaj našu rodnu grudu, djecu, stare i sve mlade.
I Hrvate u tuđini da se vrate domovini.
Blaženiče Alojzije budi uzor cijeloj Crkvi i svjetlo koje uvijek svjetli da ga tama ne zamjeni.